חייבות הדתות להצניע לכת…

חייבות הדתות להצניע לכת…

חייבות הדתות להצניע לכת עם אלוהים ועם רצונו. על כל אחת מהן להכיר שאינה אלא אחת הצורות שבהן מופיעה ההתגשמות האנושית של הבשורה האלוהית.

מרתין בובר