ראה תמיד את חיי אנוש כבני חלוף…

ראה תמיד את חיי אנוש כבני חלוף…

ראה תמיד את חיי אנוש כבני חלוף ופחותי ערך… על כן יש לצלוח את חלקיק הזמן הזה בהתאם לטבע ולהיפרד מן החיים בקורת רוח. כשם שהזית, עת יבשיל, יצנח מטה והוא מברך את האדמה אשר הצמיחה אותו ומכיר טובה לעץ אשר גידל אותו.

מרקוס אורליוס