הפוליטיקה וגורל המין האנושי…

הפוליטיקה וגורל המין האנושי…

הפוליטיקה וגורל המין האנושי מעוצבים על ידי אנשים נעדרי אידאלים וחסרי גדולה. אלה שיש בהם גדולה אינם נוטלים חלק בפוליטיקה.

אלבר קאמי