בדמוקרטיה, מפלגה משקיעה אנרגיות…

בדמוקרטיה, מפלגה משקיעה אנרגיות…

בדמוקרטיה, מפלגה משקיעה אנרגיות רבות בניסיון להוכיח שהמפלגה האחרת בלתי מוכשרת  ובלתי מתאימה למשול – שתיהן מצליחות בכך וצודקות בהחלט.

הנרי לואיס מנקן