נסה להיזכר מתי הייתה דעתך…

נסה להיזכר מתי הייתה דעתך…

נסה להיזכר מתי הייתה דעתך נחושה, כמה מימיך עברו עליך לפי ייעודם, מתי היו עתותיך בידיך,
מתי לבשו פניך את ארשתם הטבעית, ומתי הייתה נפשך חפה מדאגה.

סנקה