הבולמוס להמשיך להתקיים מידי יום…

הבולמוס להמשיך להתקיים מידי יום…

הבולמוס להמשיך להתקיים מידי יום בעזרת היוועצות מפוחדת ברופאים ואורח חיים שאין מביך ממנו, בלי כוח להתקרב עוד אל תכליתם האמתית של החיים, ראוי להערכה פחותה.

פרידריך ניטשה