נפש אצילה אינה זו המוכשרת…

נפש אצילה אינה זו המוכשרת…

נפש אצילה, אינה זו המוכשרת להתרוממויות הנעלות ביותר, אלא זו המתרוממת מעט ונופלת מעט, אך תמיד שוכנת באוויר חופשי ומואר יותר.

פרידריך ניטשה