יש יומיים בשנה שבהם אי אפשר…

יש יומיים בשנה שבהם אי אפשר…

יש יומיים בשנה שבהם אי אפשר לעשות דבר. אחד מהם נקרא אתמול והשני מחר. היום הוא היום הנכון לאהוב, להאמין, לעשות ובעיקר לחיות.

דלאי לאמה