בשנות השישים, אנשים נורמליים…

בשנות השישים, אנשים נורמליים…

בשנות השישים, אנשים נורמליים לקחו אקסטזי כדי להפוך את העולם למוזר. עכשיו העולם מוזר ואנשים לוקחים פרוזק כדי להפוך אותו לנורמלי.

גי. סי. מייקסל