ישנם שני סוגי אנשים שלעולם…

ישנם שני סוגי אנשים שלעולם…

ישנם שני סוגי אנשים שלעולם לא ישיגו דבר: אלו שאינם יכולים לעשות את מה שאומרים להם, ואלו שאינם יכולים לעשות דבר מלבד מה שאומרים להם.

סיירוס קרטיס