הדאגה לאדם ולגורלו חייבת להיות תמיד…

הדאגה לאדם ולגורלו חייבת להיות תמיד…

הדאגה לאדם ולגורלו חייבת להיות תמיד עניינם העיקרי של כל המאמצים הטכנולוגיים והמדעיים. לעולם אל תשכח זאת בין הדיאגרמות והמשוואות.

אלברט איינשטיין