בני אדם הגיוניים מסתגלים לסביבתם…

בני אדם הגיוניים מסתגלים לסביבתם…

בני אדם הגיוניים מסתגלים לסביבתם. בני אדם חסרי הגיון מנסים לסגל את סביבתם אליהם, ולפיכך כל קידמה היא תוצאת מאמציהם של בני אדם חסרי הגיון.

ג'ורג' ברנרד שו