קל לחיות בעולם, אם תנהג כמצוותו…

קל לחיות בעולם, אם תנהג כמצוותו…

קל לחיות בעולם, אם תנהג כמצוותו, קל לחיות בבדידות על פי מצוות לבך, אך גדול הוא האדם הנשמע למצוות לבו בתוך ההמון.

ראלף וולדו אמרסון