ככל שאתה מזדקן מתרחשים שלושה דברים…

ככל שאתה מזדקן מתרחשים שלושה דברים…

ככל שאתה מזדקן מתרחשים שלושה דברים: הראשון הוא שאתה מאבד את זכרונך ואת השניים האחרים איני זוכר.

סר נורמן וויזדום