רבים הם הסוברים כי גירושין הם התרופה…

רבים הם הסוברים כי גירושין הם התרופה…

רבים הם הסוברים כי גירושין הם התרופה לכל מחלה. רק כשהם מנסים זאת, הם נוכחים לדעת כי התרופה גרועה מן המחלה.

דורותי דיקס