להבה של נר אחד יכולה להצית אלפי נרות…

להבה של נר אחד יכולה להצית אלפי נרות…

להבה של נר אחד יכולה להצית אלפי נרות, וחייו של הנר הבודד לא יתקצרו. אדם יכול להפיץ אושר מבלי להפחית באושרו הפרטי.

מהאטמה גנדי