קיימות שלוש שיטות באמצעותן…

קיימות שלוש שיטות באמצעותן…

קיימות שלוש שיטות באמצעותן ניתן להחכים: הראשונה, באמצעות מחשבה שהיא המכובדת ביותר. השנייה, באמצעות חיקוי שהיא הקלה ביותר, השלישית, באמצעות ניסיון שהיא הקשה ביותר.

קונפוציוס