במגורים, גור קרוב לאדמה…

במגורים, גור קרוב לאדמה…

במגורים, גור קרוב לאדמה. בחשיבה, חשוב פשוט. בקונפליקט, היה הגון ונדיב. בלמשול, אל תנסה לשלוט. בעבודה, עבוד בהנאה. במשפחה, היה לגמרי נוכח.

לאו צה