איזה אינטרס יש למדע ולקפיטליזם…

איזה אינטרס יש למדע ולקפיטליזם…

איזה אינטרס יש למדע ולקפיטליזם ליישם את ההמצאות החדשות, לפני שקם דור משכיל מספיק כדי להשתמש בהם!

הנריק איבסן