יבוא יום, בלי ספק, וגם אתן…

יבוא יום, בלי ספק, וגם אתן…

יבוא יום, בלי ספק, וגם אתן תצטערנה צער גדול ועמוק מאוד, ממש כמוני היום, על זהב ימי הנעורים שמיהרו כל כך לעבור ללא תוכן ומהות.

יוסף טרומפלדור