פתאום מגיע תמרור המציאות…

פתאום מגיע תמרור המציאות…

אם היית בטוח שחייך הם כביש דו סטרי, שבו נתיב אחד מוביל אל האהבה, והנגדי בורח מן הכאב, הרי שפתאום מגיע תמרור המציאות ומראה לך כי אתה למעשה נוסע בכביש חד-סטרי עם שני נתיבים.

הרב כפיר שחר