נוח יותר ללכת בעקבות מצפונך…

נוח יותר ללכת בעקבות מצפונך…

נוח יותר ללכת בעקבות מצפונך, מאשר ללכת בעקבות שכלך. כי המצפון מוצא תירוץ לכל כישלון, ולשיפור מצב הרוח. לכן יש עדיין מספר כה רב של אנשים מצפוניים, לעומת מספר כה מועט של אנשים נבונים.

פרידריך ניטשה