הודות לתחזית הבטוחה ביחס למוות…

הודות לתחזית הבטוחה ביחס למוות…

הודות לתחזית הבטוחה ביחס למוות, ניתן לערבב בכל חיים טיפה נפלאה, ריחנית, של קלות דעת – וכעת אתן, נשמות רוקחים מופלאות, עשיתן מן המוות טיפת רעל מבחילה שבעקבותיה כל החיים נעשים דוחים!

פרידריך ניטשה