הטוב שבאמצעים לפתוח כל יום…

הטוב שבאמצעים לפתוח כל יום…

הטוב שבאמצעים לפתוח כל יום הוא: בעת היקיצה לחשוב אם אין ביכולתנו לשמח ביום הזה לפחות את לבו של אדם אחד. לו היה דבר זה עשוי להיחשב חלופה להרגל התפילה הדתי, היו הבריות מפיקות יתרון מן השינוי.

פרידריך ניטשה