הוי, פשפוש'קלה…

הוי, פשפוש'קלה…

הוי, פשפושקל'ה, לא לנצח תשחק בפושקל'ה. יום אחד תרגיש חלושקל'ה,יהיה מיחושקל'ה,

רופא ירביץ משמושקל'ה, ימצא שם איזה גושקל'ה, והמצב אנושקל'ה, ולאחר ייאושקל'ה,

ונשיקה למושקל'ה, חיבוק לזושקל'ה,

והופ –

סוף לקשקושקלה'.

חנוך לוין