המדע אינו יכול להיות קנה מידה להתנהגות…

המדע אינו יכול להיות קנה מידה להתנהגות…

המדע אינו יכול להיות קנה מידה להתנהגות נכונה ורצויה… הידיעה על מה שיש, אין בה משום תשובה על השאלה – מה צריך להיות?

אלברט איינשטיין