אם אלוהים רוצה למנוע רשע, אך אינו יכול?

אם אלוהים רוצה למנוע רשע, אך אינו יכול?

אם אלוהים רוצה למנוע רשע, אך אינו יכול? אז הוא לא כל יכול. אם הוא יכול, אך לא רוצה? אז הוא רשע. אם הוא יכול ורוצה, אז מה מקור הרשע? אם הוא לא יכול ולא רוצה, אז למה לקרוא לו אלוהים?

אפיקורוס