בהיכנסו לברית נישואים ישאל עצמו אדם…

בהיכנסו לברית נישואים ישאל עצמו אדם…

בהיכנסו לברית נישואים ישאל עצמו אדם: האם סבור אתה שעם האישה הזאת תיטיב לשוחח עד ימי זקנתך? כל השאר בנישואים חולף עובר.

פרידריך ניטשה